W popołudniowym wpisie szef rządu podkreślił, że "polska gospodarka nie przestaje pozytywnie zaskakiwać zagranicznych analityków". Właśnie napłynęły nowe dane Eurostatu - poinformował Mateusz Morawiecki.

Reklama

Podczas gdy w całej Europie notuje się rekordowe wzrosty bezrobocia - u nas pod koniec roku 2020 wzrósł poziom zatrudnienia. Ten trudny czas przechodzimy dużo lepiej niż pozostałe państwa UE - podkreślił we wpisie. Siła polskiej solidarności, współpraca pracodawców i pracowników oraz szeroko zakrojone programy pomocy publicznej - Tarcze Antykryzysowe Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., kredyty i gwarancje BGK - wspieramy rozwój firm, polityka fiskalna Narodowy Bank Polski oraz rządowe programy inwestycji lokalnych, połączone z pomocą Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz przyciąganie kolejnych inwestorów zagranicznych, zwłaszcza z obszaru nowych technologii - to nasza odpowiedź na kryzys. Jak widać - skuteczna - wylicza Morawiecki.

Polska odnotowała największy wzrost zatrudnienia

Poinformował, że "na pomoc przeznaczyliśmy już ponad 204 miliardy złotych". Jak napisał premier, "sytuacja ekonomiczna na całym świecie jest trudna, ale wciąż pracujemy nad kolejnymi planami wsparcia i będziemy reagować stosownie do okoliczności". Wszystko po to, żeby po zrealizowaniu założeń Narodowego Programu Szczepień Polska jak najszybciej wróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu - podkreśla.

Reklama

Polska odnotowała największy wzrost zatrudnienia spośród krajów Unii Europejskiej w ostatnim kwartale 2020 roku w ujęciu rok do roku. W porównaniu z danymi za czwarty kwartał 2019 r. w Polsce odsetek osób zatrudnionych wzrósł w tym okresie o 0,8 punktu procentowego.

Reklama

Wzrost zanotował też Luksemburg - o 0,6 pkt proc. Pozostałe kraje członkowskie, z wyjątkiem Holandii, w której zatrudnienie rok do roku pozostało stabilne, zanotowały spadki zatrudnienia.

Eurostat podał, że rynek pracy w całej UE nieznacznie się poprawił w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 r.

W UE wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wyniósł 72,6 proc. w czwartym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r.