W 2020 r. na terytorium UE mieszkały 23 miliony obywateli państw trzecich. Stanowi to 5,1 proc. całej populacji Unii Europejskiej.

Reklama

Gdzie najwyższy odsetek obywateli innych krajów?

Ponadto 13,5 mln obywateli jednego z państw Unii mieszkało na terytorium innego kraju Wspólnoty - wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Państwem członkowskim UE o najwyższym odsetku obywateli innych krajów był Luksemburg - stanowili oni 47 proc. całkowitej populacji tego państwa.

Wysoki odsetek obcokrajowców (10 proc. lub więcej) odnotowano też na Malcie i Cyprze, w Austrii, Estonii, na Łotwie, w Irlandii, Niemczech, Belgii i Hiszpanii.

Obcokrajowcy w Polsce? Niecały procent populacji

Natomiast w Polsce i Rumunii cudzoziemcy stanowili mniej niż 1 proc. populacji.

W większości państw członkowskich UE przeważający odsetek cudzoziemców stanowili obywatele krajów spoza UE. Jedynie w Belgii, Irlandii, Luksemburgu, Austrii i na Słowacji cudzoziemcy byli głównie obywatelami innego państwa członkowskiego UE.