Rozłam między Unią i jej obywatelami będzie się pogłębiał, jeśli okaże się, że Europa nie jest w stanie udzielić szybkich, jasnych i spójnych odpowiedzi na niepokój składających się na nią narodów – ostrzega politolog.

Reklama

Moisi zauważa, że powolność Unii powoduje zwrócenie się Danii i Austrii w stronę Izraela, by wspólnie produkować szczepionkę, a Czechy, Słowacja i Węgry zamawiają wielkie ilości rosyjskiej i chińskiej szczepionki, nie zważając na to, że nie są one jeszcze zaaprobowane przez UE. I także nie brak krajów europejskich, a wśród nich są Niemcy, które tylko czekają na Sputnika V. To niewątpliwe zwycięstwo prestiżowe Moskwy- ocenia.

Zauważa, że Brytyjczykom, dopingowanym przez sukces polityki szczepień, łatwo jest wskazywać na kontrast między ich sytuacją, a tą, jaka panuje w krajach UE. Przywołując powiedzenie o państwie, które jest „zbyt małe na wielkie problemy i zbyt wielkie na małe”, politolog zastanawia się, czy nie można odnieść tego do Unii, która jest zbyt mała, by odpowiedzieć na wyzwanie pandemii, wymagające współpracy naukowców całego świata i zbyt sztywna, biurokratyczna i ciężka, by stać na czele walki z kryzysem. Moisi przeciwstawia współpracę naukowców zmuszonych do wspólnego działania i szybkiego dzielenia się informacjami, politykom, którzy wybrali całkiem odwrotną drogę, a czasem dali się ponieść pokusie +szczepionkowego nacjonalizmu+.

Politolog: Europejczycy mogą się poczuć zdradzeni przez UE

Politolog ostrzega, że jeśli dostęp do szczepionek nie przestanie w najbliższych tygodniach albo miesiącach być problemem, to wobec kwestii egzystencjalnej w dosłownym sensie tego pojęcia, Europejczycy będą się czuli porzuceni, a może nawet zdradzeni przez Unię.

Rozłam między Unią i jej obywatelami będzie się pogłębiał, jeśli okaże się, że Europa nie jest w stanie udzielić szybkich, jasnych i spójnych odpowiedzi na niepokój składających się na nią narodów – przewiduje politolog, który wzywa do jak najdalej posuniętej współpracy międzynarodowej. Europa nie jest w stanie zbawić się sama, może za to sama, przy pomocy państw członkowskich, doprowadzić do samozniszczenia. I tak się stanie, jeśli nie zda sobie w pełni sprawy z wyzwań, wobec których stoi. (…) Czy Covid-19 będzie śmiertelnym ciosem dla UE? Niestety, pytanie zasługuje na postawienie - kończy Moisi.