"Po 5 latach swoich rządów ogłaszają Krajowy Plan Odbudowy. To się musiało tak skończyć" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Reklama

Krajowy Plan Odbudowy

KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności: zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, inteligentnym i trwałym wzroście, spójności społecznej i terytorialnej, opiece zdrowotnej oraz odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej, oraz polityce na rzecz następnego pokolenia.

Plan przewiduje transformację kluczowych sektorów gospodarki do modelu niskoemisyjnego, przy wykorzystaniu szans rozwoju w obszarze zielonych technologii, jak również efektywną adaptację najbardziej zagrożonych obszarów i sektorów do zmian klimatu.

Kolejny punkt to zapewnienie rozwoju infrastruktury łączności cyfrowej oraz rozwiązań w zakresie e-usług, wykorzystanie potencjału technologii przełomowych, cyfrowej edukacji, wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, a także cyberbezpieczeństwa.

Zakłada się wyższa jakość i lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne.

To też rozwój zrównoważonego transportu służącego konkurencyjnej gospodarce i inteligentnej mobilności.