Według Sądu wprowadzony w Szwecji w kontekście pandemii Covid-19 system gwarancji pożyczek w celu wsparcia przedsiębiorstw lotniczych posiadających szwedzką koncesję jest odpowiedzią na poważne zaburzenia w gospodarce tego państwa członkowskiego i jest zgodny z prawem Unii.

Reklama

16 pozwów Ryanaira

Sąd ocenił też, że moratorium dotyczące płatności podatków wprowadzone we Francji w kontekście pandemii Covid-19 w celu wsparcia przedsiębiorstw lotniczych posiadających francuską koncesję jest zgodne z prawem UE.

Ryanair, największy europejski niskokosztowy przewoźnik lotniczy, złożył 16 pozwów przeciwko Komisji Europejskiej w związku z udzieleniem pomocy państwowej liniom lotniczym, takim jak Lufthansa, KLM, Austrian Airlines i TAP - przypomina Reuters.

Reklama

Czym jest Sąd UE?

Sąd UE jest częścią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz, w niektórych przypadkach, przez rządy krajów UE. W praktyce oznacza to, że Sąd UE orzeka przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa konkurencji, pomocy państwa, handlu, rolnictwa i znaków towarowych.

Skarżącemu przysługuje odwołanie od wyroku do TSUE.