Badaniom zostały poddane bankomaty, poręcze w komunikacji miejskiej, wózki w sklepach spożywczych, klamki w galeriach handlowych oraz poręcze na dworcach PKP. Następnie liczby znalezionych bakterii na wszystkich powierzchniach zostały zsumowane tworząc ranking najczystszych miast w Polsce (data przeprowadzonych badań: 11/2020 – 12/2020r.).

Reklama

Najciekawsze fakty wynikające z raportu:

  • Łódź, Bydgoszcz oraz Kraków na podium najczystszych miast w Polsce
  • Poznań, Katowice i Gdańsk najbrudniejszymi miastami w Polsce
  • Łódź najczystszym miastem w Polsce
  • Warszawa posiada najbrudniejsze bankomaty w Polsce 
  • Łódź, Poznań i Katowice posiadają najczystsze sklepy w Polsce
  • Kraków Łódź i Lublin może pochwalić się najczystszą komunikacją miejską w Polsce
  • Dworce PKP najbrudniejszą kategorią spośród wszystkich przebadanych
  • Galerie handlowe z najmniejszą liczbą znalezionych bakterii

Łódź najczystszym miastem w Polsce

Reklama

W kategorii miast, które w wyniki tego badania (całość raportu dostępna tutaj>>>) można uznać za najczystsze w Polsce, prym wiedzie Łódź. To miasto z sumarycznym wynikiem 1470 znalezionych bakterii jest niekwestionowanym liderem zestawienia pod kątem czystości. Na podium najczystszych miast znalazły się również Bydgoszcz (2340 bakterii) oraz Kraków (2440 bakterii). Pod mikroskopem znalazły się wymazy z powierzchni z różnych rejonów kraju.

Tak wygląda klasyfikacja najczystszych polskich miast:

Najczystsze miasta w Polsce / Materiały prasowe

Na przeciwległym biegunie znalazły się Gdański (8294 bakterii), Katowice (9590 bakterii) i Poznań (14620 bakterii).

Czyste i brudne bankomaty

Eksperci zajęli się także... czystością bakomatów. To urządzenia, z których korzystamy wyjątkowo często. Ich czystość, zwłaszcza w dobie pandemii, jest niezwykle istotna. W tej kategorii tym razem największe powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy Gdańska. W tym mieście "wykryto najmniejszą liczbę bakterii na bankomatach (44), co może świadczyć o tym, że w tym mieście bankomaty są dezynfekowane stosunkowo najczęściej. Na podium znalazły się również takie miasta jak Łódź (200 bakterii) i Bydgoszcz (240 bakterii). Na niektórych spośród wszystkich przebadanych bankomatów znaleziono pleśń oraz grzyby, które jak wiadomo mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia" - czytamy w raporcie. Największy problem z czystością bankomatów jest w Warszawie - 3000 bakterii. "Badaniom zostały poddane losowo wybrane bankomaty w przestrzeniach zamkniętych" - informują eksperci.

Czyste i brudne bankomaty / Materiały prasowe
Dodatkowe badania jakościowe przeprowadzone na zebranych próbkach pozwoliły zidentyfikować m. in. Enterococcus faecalis – (paciorkowiec kałowy) który jest bakterią wywołującą zakażenia pęcherza moczowego oraz zapalenie cewki moczowej oraz Acinetobacter lwoffii– rodzaj bakterii względnie chorobotwórczej mogącej wywoływać zakażenia szpitalne (zapalenie płuc, skóry, układu moczowego oraz ośrodkowego układu nerwowego). Wchodzi w skład mikroflory fizjologicznej skóry i śluzówki jamy nosowo-gardłowej.

Czyste galerie handlowe

W których miastach znajdziemy najczystsze galerie handlowe? Tutaj znów na czele znalazł się Gdańsk - 30 bakterii. A zaraz za nim Bydgoszcz i Łódź. Na końcu rankingu wylądowały Katowice - 1000 bakterii.

Bakterie w galeriach handlowych / Materiały prasowe

"Warto w tym miejscu jeszcze wyszczególnić fakt, że pod kątem czystości powierzchni wytypowanych do badania w przestrzeni publicznej, wyniki z galerii handlowych wykazały najmniejszą średnią liczbę 452 bakterii w stosunku do pozostałych. Może to być spowodowane bieżącą dezynfekcją powierzchni wspólnych ze względu na panującą sytuację epidemiczną w Polsce" - czytamy w raporcie.

Czyste sklepy spożywcze

W tym zestawieniu na czele rankingu znalazły się się odpowiednio: Poznań, Katowice i Łódź. W tych miastach klienci znajdą najczystsze wózki sklepowe. Poznań - 20 bakterii, Katowice - 60 bakterii i Łódź - 180 bakterii. Najmniej powodów do zadowolenia mogą mieć w tym przypadku mieszkańcy Gdańska. Tam odkryto 2500 bakterii.

Ranking czystości w sklepach spożywczych / Materiały prasowe
Na jednej z analizowanych próbek wykryto bakterie Pseudomonas syringae – to rodzaj szeroko na świecie rozprzestrzenionych bakterii. Według ankiety przeprowadzonej w 2012 r. wśród fitopatologów przez czasopismo Molecular Plant Pathology zajmuje pierwsze miejsce na liście najgroźniejszych bakteryjnych patogenów roślin. W Polsce i w wielu krajach świata ma status organizmu kwarantannowego.

Czysta komunikacja miejska

W tej kategorii na czele znów Łódź - jedynie 30 bakterii. Na podium także: Kraków - 40 bakterii oraz Lublin - 300 bakterii. "Niechlubny tytuł najbrudniejszej komunikacji w Polsce odnotował Poznań, który z wynikiem 5000 bakterii zajął ostatnią pozycję" - piszą autorzy raportu.

Czystość w komunikacji miejskiej / Materiały prasowe
Na poręczy w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy znaleziono m. in. Citrobacter braakii – bakterię, która może wywołać sepsę u osób z obniżoną odpornością.

Czyste dworce PKP

Najczystszy dworzec PKP w Polsce znajduje się w Białymstoku - 16 bakterii. A za nim Wrocław i Bydgoszcz - odpowiednio 60 i 200 bakterii. Uważać powinni mieszkańcy Poznania. Tam eksperci odkryli na dworcu PKP 6500 bakterii.

Czyste i brudne dworce PKP / Materiały prasowe
Średnia liczba znalezionych bakterii (1840 bakterii) na dworcach jest największa spośród wszystkich pozostałych powierzchni. Dodatkowe badania jakościowe pozwoliły zidentyfikować m. in. Pseudomonas lundensis – bakterię powodującą psucie się żywności oraz bakterie Citrobacter braakii– występującą głównie w moczu. U osób z osłabioną odpornością może nawet powodować sepsę.