Pod koniec października 2020 roku rząd zgłosił kandydaturę obecnego ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Reklama

Obecny sekretarz generalny OECD Meksykanin Jose Angela Gurría kończy swoją kadencję w czerwcu 2021 r. Wybór jego następcy ma nastąpić do marca 2021 r.

Kurtyka podkreślił, że OECD jest jedną z najważniejszych globalnych organizacji, która koordynuje działania swoich członków - jest ich obecnie 37, a niedługo po dołączeniu Kostaryki 38 - w polityce ekonomicznej.

"Wiele gospodarek będzie się zadłużało"

OECD to źródło merytorycznej wiedzy, będącej wsparciem dla państw członkowskich, w przeprowadzaniu reform gospodarczych i wprowadzaniu rozwiązań, które stają się kluczowymi elementami handlu międzynarodowego czy polityki rozwojowej. OECD staje się również bardzo ważnym elementem odbudowy po kryzysie wywołanym koronawirusem. Widzimy, jak wiele krajów zamknęło swoje gospodarki i jak istotne dla odbudowy będzie stworzenie nowych wytycznych i mechanizmów wychodzenia z tego kryzysu - powiedział polski kandydat na szefa OECD.

Kurtyka zwrócił uwagę, że dziś w postcovidową odbudowę gospodarek zaangażowanych jest na świecie 12 bilionów dolarów. Dziś wyzwaniem jest, jak wydać te środki. Wiele gospodarek będzie się zadłużało lub już jest bardzo zadłużonych. Dlatego budowa jakościowego, opierającego się o realne fundamenty, wzrostu gospodarczego jest teraz tak istotna - zaznaczył.

Według ministra odbudowa wzrostu gospodarczego po kryzysie wywołanym koronawirusem musi tworzyć wysokopłatne miejsca pracy oraz ograniczać nierówności społeczne. Dodał, że swoje miejsce w tej odbudowie musi też znaleźć troska o środowisko naturalne i klimat oraz związana z nimi transformacja energetyczna.

To człowiek musi zostać postawiony w tych makroekonomicznych planach odbudowy na centralnym miejscu. Postpandemiczy rozwój musi przyjąć też perspektywę solidarności i sprawiedliwej transformacji. Należy na niego patrzeć przez pryzmat zwykłych ludzi, a nie z perspektywy wielkich polityk gospodarczych, służących konkretnym państwom, czy korporacjom - wskazał Kurtyka.

"To jest lekcja, która może być istotna dla świata"

Reklama

Zwrócił uwagę, że dobrym przykładem jest transformacja państw Europy Środkowej. Państwa naszego regionu musiały przejść szokową transformację, z której wyszły obronną ręką. To jest lekcja, która może być istotna dla świata - zaznaczył.

Kurtyka wskazał, że wyzwaniami, przed jakimi stanie w najbliższej przyszłości OECD, jak i światowa gospodarka, będzie m.in. presja na rynek pracy, jaka jest wywoływana przez nowoczesne technologie oraz globalna polityka podatkowa.

W tej drugiej kwestii - jak podkreślił - Polska bardzo mocno podnosi kwestię rajów podatkowych i ucieczki do nich wygenerowanych w poszczególnych państwach dochodów.

Dodał, że kolejnym wyzwaniem będzie również kwestia podatku od usług cyfrowych pobieranego od gigantów technologicznych, jak Google, Facebook, Apple czy Amazon. Część państw decyduje się na unilateralne rozwiązania.

Dyskusja na temat tego podatku jest coraz ważniejsza dla krajów i bloków, np. Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o to, by równo rozłożyć korzyści, jakie płynęłyby z tego typu daniny. Oczekuje się również, że modele gigantów cyfrowych będą w jakimś stopniu ewoluować. 130 państw zgodziło się, że OECD jest właściwym miejscem, aby rozstrzygnąć w tej sprawie. Ta dyskusja, czy wprowadzić na światową skalę podatek cyfrowy będzie miała swoją kulminację w połowie 2021 roku - wskazał.

Kurtyka dodał, że ma doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi zespołami oraz w budowie niezbędnego na tym poziomie konsensusu. Pod koniec 2018 roku przewodził globalnym negocjacjom podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. To podczas tej konferencji blisko 200 państw przyjęło tzw. Katowice Rulebook, który określa podstawowe procedury i mechanizmy niezbędne do wdrożenia Porozumienia paryskiego (pierwszej globalnie obowiązującej globalnej umowy klimatycznej), wynegocjowanego w 2015 roku. Podczas konferencji przyjęto również Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition), która mówiąc o ekonomiczności ochrony klimatu zwraca uwagę, że musi się to odbywać przy utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Kurtyka kieruje resortem klimatu, a od października 2020 r. klimatu i środowiska. Wcześniej związany był z ówczesnym Ministerstwem Energii.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.