Powstaje więc pytanie, czy orzeczenie TSUE nakłada na dłużników będących w trakcie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji obowiązek skorygowania (pomniejszenia) podatku naliczonego? Doradcy podatkowi uważają, że nie. Co innego – mówią – gdy dłużnik został wykreślony z rejestru podatników VAT. W tej kwestii TSUE się wypowiedział w odniesieniu zarówno do wierzyciela, jak i dłużnika.
Reklama
Nie wiadomo, jakie stanowisko w tej sprawie zajmą organy podatkowe. Spytaliśmy o to Ministerstwo Finansów, ale na razie czekamy na odpowiedź.

Co orzekł trybunał

Przypomnijmy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej ulgi na złe długi (C-335/19, opublikowany w Dz.Urz. UE 2020/C 423/10) zapadał na tle sprawy dotyczącej wierzycieli. I był dla nich korzystny. Mogą oni obecnie wznowić postępowania i ubiegać się o odzyskanie VAT. Pisaliśmy o tym w artykule „Zaczęły już biec terminy na odzyskanie VAT od złych długów” – DGP nr 240/2020.
Ten sam wyrok może mieć jednak skutki również dla dłużników. Trybunał orzekł, że wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny niezależnie od tego, czy dłużnik:
  • jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w likwidacji,
  • został wykreślony z rejestru podatników VAT.