Cytowany w komunikacie resortu minister spraw zagranicznych wyraził przekonanie, że wdrażana obecnie Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu usprawni współpracę handlową UE z Afryką i otworzy nowe możliwości także dla polskich przedsiębiorców.

Reklama

Głównymi tematami forum, które odbywa się 9 i 10 października są współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo, edukacja oraz działania na rzecz rozwoju to najważniejsze zagadnienia. Organizatorem forum, które odbywa się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Instytut Promocji Gospodarki.

Zbigniew Rau, cytowany w komunikacie MSZ, podczas wystąpienia wyraził przekonanie, że polscy przedsiębiorcy mają Afryce wiele do zaoferowania: od budownictwa, infrastruktury i transportu, poprzez technologie teleinformatyczne, aż po gospodarkę morską, zielone technologie oraz przetwarzanie odpadów.

Resort podkreślił, że w swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę także na polskie zaangażowanie w pomoc rozwojową i humanitarną dla krajów afrykańskich, której Polska udziela zarówno poprzez programy UE i ONZ, ale także przez działanie polskich organizacji pozarządowych. Szef MSZ akcentował także wagę budowania dobrego wizerunku w Afryce przez inicjatywy społeczne, współpracę akademicką i kontakty międzyludzkie.

Reklama

Relacje UE-Afryka będą tematem odbywającego się w przyszłym tygodniu w Brukseli posiedzenia Rady Europejskiej. Unijni liderzy będą rozmawiać o relacjach UE-Afryka w kontekście polityki rozwojowej w połączeniu z polityką klimatyczną oraz migracją. W tym kontekście Szymański zwracał uwagę na potrzebę doprowadzenia do tego, że cel zwiększenia efektywności nowej polityki odsyłania migrantów do krajów pochodzenia stał się "realistyczny".