W marcu br., po tym, jak Paweł Surówka zrezygnował ze stanowiska prezesa PZU, rada nadzorcza ubezpieczyciela podjęła uchwałę o powołaniu Beaty Kozłowskiej-Chyły na to stanowisko, pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Do czasu uzyskania zgody KNF rada powierzyła Beacie Kozłowskiej-Chyle pełnienie obowiązków prezesa.

Reklama

Kozłowska-Chyła pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU SA, członka rady nadzorczej TFI PZU i PTE PZU oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU SA. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie. Pracowała jako zastępca dyrektora departamentu prawno-licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła funkcję prezesa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.