"Dzięki grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych UE wykorzystuje talent i ciekawość niektórych z najlepszych młodych naukowców w Europie. Ich pomysły mają przełamać nowe możliwości i otworzyć nowe sposoby radzenia sobie z pilnymi wyzwaniami w obszarach zdrowia, energii i technologii cyfrowych, a także w wielu innych dziedzinach – powiedziała komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, cytowana w komunikacie.

Reklama

Projekty realizowane w Polsce dotyczyć będą badań nad optymalizacją systemów izolacji termicznych (AGH) oraz rozwiązywania problemów obliczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania algorytmów (UW) i rozwiązań największych wyzwań pojawiających się w dziedzinie nieskończonych systemów państwowych (UW)

Laureaci pochodzą z 40 państw i będą prowadzić swoje badania w 25 krajach UE. Do dofinansowania wyłoniono 13% wniosków Granty Europejskiej Rady Badań Naukowych wspierają naukowców, którzy rozpoczynają własny niezależny zespół badawczy lub program. Dotacje wynoszą do 1,5 mln euro na 5 lat, z możliwością dodatkowego finansowania do 1 mln euro. Około 75% projektów finansowanych przez Radę doprowadziło do przełomów naukowych lub znacznych postępów.