Wartość przekazanej honorowo krwi podatnicy mogą odliczać od 2007 r. Ulga ta jest limitowana, a odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Aby skorzystać z odliczenia, podatnik musi wziąć ze stacji krwiodawstwa zaświadczenie o ilości oddanej krwi bądź osocza i oświadczenie stacji o przyjęciu darowizny. Trzeba je przechowywać przez sześć lat.

Ulga dotyczy tylko tych osób, które oddają krew honorowo. Jeśli krwiodawca otrzymał już wynagrodzenie, ulga mu nie przysługuje.