Zgodnie z opublikowanym przez MF danymi, zadłużenie w trakcie maja wzrosło o 10,2 mld zł.

Reklama

W porównaniu do końca 2019 r. zadłużenie było wyższe o 11,7 proc., czyli o 114 mld zł.

Udział długi w walutach obcych w całym długu Skarbu Państwa wyniósł 23,3 proc. Oznacza to spadek o 0,9 pkt proc. w stosunku do kwietnia 2020 r. oraz spadek o 3,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r.