Stopa bezrobocia na koniec maja wynosiła 6,0 proc. Bezrobocie było najwyższe w Warmińsko-Mazurskim i wynosiło 10,4 proc. (w tym samym czasie stopa bezrobocia w Warszawie to 1,6 proc.).

Reklama

Dwa ostatnie miesiące, za które znamy dane GUS pokazały pogorszenie sytuacji. W kwietniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 2,1% r/r i wyniosło 6258,8 tys. W maju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw okazało się niższe o 3,2% r/r i wyniosło 6173,9 tys.

Trwa ładowanie wpisu

Sytuacja na rynku pracy byłaby gorsza, gdyby nie uruchomiono tarcz antykryzysowych.

- Zachowane zostały miejsca nawet w najbardziej krytycznych obszarach, takich jak turystyka - mówi w rozmowie z MarketNews24 Andrzej Michalak, prezes zarządu Fundacji Wizja Rozwoju, organizatora konferencji gospodarczej, która odbędzie się 24-25 sierpnia 2020.

- Przedsiębiorcy, także ci mali i średni, otrzymali subwencje na ochronę miejsc pracy, codziennie z Polskiego Funduszu Rozwoju płynie do przedsiębiorców 1 mld zł, od złożenia wniosku do przelewu na konto mijają zaledwie dwa dni.

Pomoc finansowa z tarcz antykryzysowych była przyznawana tym przedsiębiorcom, którzy chronili miejsca pracy, pozostaje więc otwarta kwestia jaka będzie reakcja rynku, gdy tarcze ochronne będą wygaszane. Prezes A.Michalak jest pod tym względem optymistą: - Prawdopodobnie w szybkim tempie wrócimy do sytuacji sprzed koronawirusa i pracodawcy znów będą szukać pracowników, już pojawiają się nowe propozycje dotyczące zatrudnienia. Stanowiska pracy, które uratowano są dziś stabilnymi miejscami pracy. Rynek pracy przetrwał najtrudniejszy okres.

III Forum Wizja Rozwoju – największa konferencja gospodarcza północnej Polski odbędzie się 24-25 sierpnia 2020 w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.