Wyrok nie jest prawomocny, podano w komunikacie.

6 sierpnia 2019 r. KNF nałożyła na Alior Bank kary na łączną kwotę 10 mln zł za naruszenia między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (obok innych naruszeń przepisów prawa). 3 grudnia 2019 r. Komisja utrzymała nałożenie na Alior Bank tych kar.

Reklama

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.