W praktyce chodzi o wyodrębnienie Warszawy jako samodzielnego regionu do celów statystyki publicznej.

Reklama

"Ustawa stanowi, że prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie dokonywał obliczenia średniej wartości PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)" - czytamy w informacji.

O wyodrębnienie Warszawy jako samodzielnego regionu do statystyki publicznej zabiegał urząd marszałkowski i władze województwa mazowieckiego. Podział na Warszawę i okolice ma przyczynić się do tego, żeby dotacje unijne nie zostały utracone.

Zmiany tego typu w statystyce publicznej mogą być dokonywane co 2-3 lata.