Analitycy oczekiwali utrzymania stóp procentowych na dotychczasowych poziomach.

Reklama

Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,50% (wobec 1% dotychczas), stopa depozytowa - 0,0% (bez zmian), a stopa redyskonta weksli - 0,11% (wobec odpowiednio 0,55%), stopa dyskontowa weksli - 0,12% (wobec odpowiednio 0,60%) w skali rocznej, podano w komunikacie.\

28 maja br. RPP obniżyła poziom stóp procentowych po raz trzeci w tym roku.