Aktualizacja programu konwergencji, którą wczoraj przyjął rząd i do końca miesiąca przekaże do Brukseli, nie zakłada w tym roku zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Dla finansów państwa oznacza to w tym roku ubytek ok. 13 mld zł, jakie budżet miał dostać z tzw. opłaty przekształceniowej. Miała ona wynosi 15 proc. wartości aktywów zgromadzony w funduszach emerytalnych. Płaciliby ją wszyscy, którzy zdecydują się na przeniesie oszczędności na indywidualne konta emerytalne, a nie do ZUS. Ustawa miała wejść w życie 1 czerwca, a czas na wybór ZUS byłby do 1 sierpnia.

Reklama

Do tej pory trwały spekulacje, że rząd likwidację OFE przesunie na przyszłość. Teraz jest już w tej sprawie jasność.

”(...) w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE w IKE nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody FUS” – czytamy w dokumencie.