Połączone komisje sejmowe rozpatrywały w czwartek projekt, który w środę Sejm skierował do dalszych prac. Odrzuciły zgłoszone w drugim czytaniu projektu ustawy wnioski złożone przez kluby Koalicji Obywatelskiej i PSL-Kukiz'15 o odrzucenie projektu.

Reklama

Projekt ustawy dot. przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne zakłada, że ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w funduszach zostanie przekazanych na IKE, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatem.

Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS.

Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE.

Posłowie rozpatrywali w czwartek sumie 18 poprawek, jedna z nich została wycofana przez KO. Komisje przyjęły osiem poprawek Prawa i Sprawiedliwości o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Poprawki KO oraz PSL-Kukiz'15 nie uzyskały rekomendacji.

Poseł PiS Jerzy Bielecki, uzasadniając jedną z poprawek tłumaczył, że bez niej "renta rodzinna zostałaby obliczona prawidłowo dopiero po zweryfikowaniu środków, najpóźniej 21 czerwca 2021 roku, mimo iż wnioskodawca o rentę rodzinną złożyłby wniosek np. w październiku 2020 roku". "Do tego czasu pobierałby rentę rodzinną w zaliczkowej wysokości" - tłumaczył poseł. Poprawka uzyskała pozytywną rekomendację posłów.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zapewnił, że wszystkie poprawki, które zostały złożone przez PiS, popiera strona rządowa.

Pod koniec stycznia sejmowe komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej przyjęły głównie poprawki o charakterze doprecyzowującym czy redakcyjnym.