Informację podano na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Reklama

„Informujemy, iż do dnia 24 kwietnia br. w ramach prowadzonego naboru o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wpłynęły 464 wnioski. Wszystkie złożone wnioski zawierają uchybienia i wymagają korekty” - napisano.

Wyjaśniono, że dotychczasowi wnioskodawcy zostaną wezwani do uzupełnienia lub korekty wniosków, co znacznie wydłuży proces przyznawania dofinansowania.

Podane zostały też przykłady najczęściej popełnianych błędów.

Reklama