Wymagane jest również zachowanie 2-metrowej odległości między kupującymi. Pomimo tego większość placów handlowych jest zamkniętych. Dla rolników i ogrodników oznacza to utratę jedynego źródła dochodu.

Reklama