Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2020 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku ze złożonymi rezygnacjami odwołała z dniem 10 marca 2020 r. Pana Mirosława Panka ze stanowiska Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Pana Krzysztofa Brodę ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - poinformował Fundusz poprzez stronę internetową.

Reklama

Dodano, że jednocześnie Rada powołała Piotra Tomaszewskiego na stanowisko prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a pierwszym zastępcą prezesa BFG został Sławomir Stawczyk.

Jak czytamy na stronie BFG, Piotr Tomaszewski jest związany z bankowością od 1992 r. Początkowo pracował w Banku Ochrony Środowiska, a od 1999 r. związał się z BZ WBK, obecnie Santander Bank Polska, gdzie pełnił funkcje dyrektorskie. W 2017 r. został dyrektorem Santander Biura Maklerskiego, a od 2016 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Santander TFI. W 2019 r. dołączył do Rady Izby Domów Maklerskich. Ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.