Jak przekazał departament komunikacji i marketingu PGZ, nadzwyczajne walne zgromadzenie PGZ dokonało zmian w składzie rady nadzorczej i zarządzie Grupy. Ze stanowiska prezesa zarządu został odwołany Witold Słowik, a do pełnienia tej funkcji Rada Nadzorcza oddelegowała ze swojego grona Andrzeja Kensboka. Rada odwołała także członków zarządu Michała Kuczmierowskiego i Radosława Łabędzkiego-Domagalskiego. W skład Rady Nadzorczej PGZ S.A. został powołany Michał Pietrzyk, którego oddelegowano do zarządu spółki.

Reklama

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska prezesa oraz wiceprezesa i członków zarządu PGZ.

Słowik był prezesem PGZ od września 2018, gdy zastąpił na tym stanowisku Jakuba Skibę.

Na PGZ składa się ponad 50 spółek, w tym zakłady produkujące uzbrojenie, amunicję i sprzęt dla wojska oraz zakłady remontowe pracujące na potrzeby armii. Łącznie z udziałami mniejszościowymi PGZ ma udziały w ponad 100 spółkach. 40 spółek podlega konsolidacji i tworzy Grupę Kapitałową PGZ. Według przedstawionej w ubiegłym tygodniu prognozy skonsolidowany wynik netto Grupy za ubiegły rok wyniesie co najmniej 100 mln zł; 36 spółek zakończy rok 2019 r. z dodatnim wynikiem, 23 spółki – z wynikiem lepszym niż rok wcześniej.