Za każdym razem, gdy do Komisji Nadzoru Finansowego trafia wniosek o wyrażenie zgody na objęcie stanowiska prezesa banku, ubezpieczyciela czy domu maklerskiego, ruszają spekulacje, czy kandydat przejdzie urzędniczą weryfikację. Gdy decyzja nadzoru się wydłuża, spadają na niego gromy, że kieruje się innymi przesłankami niż merytoryczne. Dlatego szef KNF Jacek Jastrzębski postanowił odkryć karty i pokazać "Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych" (Fit & Proper Assessement – FPA).

Reklama

DGP udało się dotrzeć do opracowania, które w najbliższych tygodniach zostanie opublikowane. Dokument zbiera w jednym miejscu ponad 45 miękkich i twardych regulacji prawnych, zawierających ponad 430 wymogów, które powinny być spełnione przez kandydatów.

Planowane upublicznienie naszej metodyki wpisuje się w politykę nadzoru otwartego, transparentnego, opartego na obiektywnych i jawnych kryteriach. Podmioty nadzorowane dzięki temu będą wiedzieć, na co zwracać uwagę przy dokonywanej przez siebie ocenie osób wchodzących w skład organów korporacyjnych i jak przygotować wniosek do KNF - mówi DGP przewodniczący nadzoru. To powinno uciąć spekulacje typu "dlaczego".

Małgorzata Kołakowska czekała na zgodę na objęcie stanowiska prezesa ING Banku Śląskiego przez niecałe trzy miesiące, a Michał Chyczewski - miał zostać prezesem Alior Banku – przez ponad osiem miesięcy się nie doczekał, więc zrezygnował.