Liczba miejsc pracy może obniżyć się o 0,13% (20 tys.) w scenariuszu brexitu z umową oraz o 0,23% (35 tys.) w scenariuszu twardego brexitu.

- Niezależnie od wariantu Polska znajdzie się w gronie państw UE najsilniej dotkniętych brexitem –.brexit ma szczególne znaczenie dla polskiego sektora rolno-spożywczego, gdzie niższe obroty handlowe spowodowane brexitem z umową mogą obniżyć wartość dodaną o około 0,3 mld zł oraz skutkować spadkiem liczby miejsc pracy o prawie 5 tys. Liczby te wyniosą odpowiednio 0,5 mld zł i ponad 8 tys. miejsc pracy w scenariuszu brexitu bez umowy - powiedział kierownik zespołu makroekonomii PIE Jakub Sawulski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Sektor rolno-spożywczy stanowi około 20% całkowitego eksportu Polski do Wielkiej Brytanii.

Według szacunków PIE, ponad 50 tysięcy firm prowadzi obecnie wymianę handlową z Wielką Brytanią, a bezumowny brexit będzie miał istotne skutki dla wszystkich tych, które przekazują przy tej okazji dane osobowe do partnerów brytyjskich, podano także.

"To jednak oznacza, że każda z firm przekazujących dane osobowe do Wielkiej Brytanii będzie musiała podpisać umowę z każdym partnerem, który takie dane otrzymuje. Oznacza to znaczne obciążenia administracyjne i koszty. Wiele firm ma więcej niż jednego partnera po stronie brytyjskiej, a umowa musi zostać podpisana z każdym z nich" - czytamy w raporcie.

Ponadto w raporcie wskazano, że możliwość natychmiastowego przywrócenia unii celnej, ograniczy przepływ towarów przez kanał La Manche o 40-60%, a w przypadku leków i wyrobów medycznych oszacowano, że twardy brexit spowodowałby w Wielkiej Brytanii przez pierwsze pół roku niedobór leków o łącznej wartości 1,8-2,7 mld funtów.

"Na niedobory narażone są również kraje europejskie. Dodając do powyższych założeń wartość importu leków ze Zjednoczonego Królestwa do pozostałych krajów UE równą 10,9 mld GBP, oszacować można, że opcja "no-deal" grozi Europie niedoborami leków na poziomie 1,1-1,6 mld funtów w półrocznej perspektywie" - powiedział analityk zespołu strategii PIE Adam Czerwiński, cytowany w komunikacie.

Według raportu, w wypadku twardego brexitu Polska byłaby narażona na niedobory leków o wartości 28-41 mln GBP (135-205 mln zł).

Reklama

Brexit będzie miał również wpływ na politykę spójności, programy unijne finansowane ze wspólnej kasy, europejski system handlu emisjami CO2 - podano także.