Jak czytamy w raporcie, w 2018 roku wartość polskiego eksportu wyniosła 223,6 mld euro, a jego udział w światowym eksporcie 1,35 proc. (według danych International Trade Center). Polska zajmuje czwartą pozycję wśród krajów UE z najwyższą średnią roczną dynamiką eksportu w latach 2015-2018 (8,2 proc.).

Reklama

Z raportu wynika, że w zeszłym roku działalność eksportową prowadziło 18 tys. polskich firm zatrudniających powyżej 9 osób, a ich średni przychód z eksportu systematycznie rośnie - w latach 2015-2018 zwiększył się o 20,7 proc. do 43,5 mln zł.

Jak zaznaczył Robert Zmiejko, dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego w PKO PB, podczas debaty "Wsparcie polskiego eksportu na światowych rynkach", inaugurującej Forum, PKO BP niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, dlatego wspiera rozwój polskich firm na rynkach międzynarodowych. - Jesteśmy obecni za granicą poprzez oddziały korporacyjne - w Czechach, Niemczech, a wkrótce także na Słowacji - wymienił.

Zmiejko dodał, że eksporterzy potrzebują stabilnego i zaufanego partnera, który w złożonym procesie wychodzenia na zagraniczne rynki wspiera ich zarówno swoją ofertą finansową, jak i wiedzą analityczną.

Reklama

Wskazał też Platformę Wsparcia Eksportu (www.wspieramyeksport.pl), czyli na dostępne narzędzie wsparcia przedsiębiorców, planujących ekspansję zagraniczną oraz działających już na zagranicznych rynkach. Jak wyjaśnił, przedsiębiorcy korzystający z platformy mogą m.in. zweryfikować wiarygodność zagranicznego kontrahenta.

Z informacji podanych przez PKO BP wynika, że funkcja ta została opracowana we współpracy z wywiadownią gospodarczą, która dostarcza informacje na temat aktualnej sytuacji zagranicznych firm. Wskazano, że na portalu dostępne są również szczegółowe informacje gospodarcze o potencjalnych rynkach zbytu, wskazówki jak zbudować strategię firmy i odpowiednio wykorzystać marketing do promocji firm za granicą oraz jak dobrać odpowiednie produkty finansowe. Dostępne są również aktualne raporty dotyczące poszczególnych branż i perspektywy ich rozwoju na wybranych rynkach. "Dużym zainteresowaniem cieszą się raporty poświęcone najważniejszym branżom z punktu widzenia polskiego eksportu: kosmetycznej, meblarskiej, słodyczy czy farmaceutycznej" - podano.

Reklama

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe ulokowane na całym świecie, na rynkach charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych. Agencja pomaga w przejściu przez procedury administracyjne dotyczące konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,22 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 329 mld zł. PKO BP jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.