Do Polski z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyleci delegacja amerykańska na czele z wiceprezydentem USA Mikem Pencem. Jak podało biuro pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, delegacje rządów Polski i USA, pod przewodnictwem Piotra Naimskiego i sekretarza energii USA Ricka Perry’ego mają omówić w sobotę postępy bilateralnej współpracy w zakresie energetyki jądrowej, cyberbezpieczeństwa, paliw kopalnych i infrastruktury energetycznej.

Reklama

"Klimat inwestycyjny w Polsce jest bardzo pozytywny. Systematycznie prowadzimy rozmowy, w jaki sposób Polska może uczynić go bardziej atrakcyjnym" - wskazała PAP ambasada USA. Podkreślono, że inwestycje amerykańskich firm "obejmą szerokie spektrum rynku".,Amerykańskie przedsiębiorstwa były jednymi z pierwszych, które weszły na polski rynek po 1989 roku i są obecne we wszystkich sektorach polskiej gospodarki - zaznaczono. "Utworzyły ponad 220 tys. miejsc pracy dla Polaków i wspierają wzrost gospodarczy obu krajów" - zaznaczono.

Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce od 1990 roku szacuje się na 43 mld dol. - poinformowała PAP amerykańska ambasada, powołując się na dane Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham). W latach 90. XX wieku, jak oceniono, amerykańscy inwestorzy uznali nasz rynek za jeden z najistotniejszych w byłego bloku wschodniego. Od tego czasu przedsiębiorstwa z USA są jednymi z największych zagranicznych pracodawców w regionie.

Według AmCham Polska jest też postrzegana jako platforma inwestycyjna dla całego regionu Europy Środkowej i UE. "Amerykańskie firmy są wysoce zintegrowane z polską gospodarką. Blisko jedna czwarta inwestorów ze Stanów Zjednoczonych uczestniczących w badaniu zainwestowała w Polsce już ponad miliard złotych. Co piąty badany utrzymuje relacje z ponad 500 lokalnymi partnerami biznesowymi" - zaznaczono.

Jak zaznacza AmCham, amerykańskie firmy, które inwestują w Polsce są "integralną częścią lokalnej gospodarki" i znajdują się "w czołówce zagranicznych inwestorów w Polsce". "Ponad połowa firm z kapitałem amerykańskim ma główne siedziby na Mazowszu; co dziesiąta działa na Dolnym Śląsku, 8 proc. w województwie śląskim, a 7 proc. w Wielkopolsce" - wynika z raportu KPMG i AmCham "Amerykańskie inwestycje w Polsce" z kwietnia 2018 r. Według zawartych tam danych, "łączna wartość pensji i wynagrodzeń wypłaconych przez amerykańskie firmy w Polsce sięgnęły 5 mld dol. (19,5 mld zł), co oznacza średni miesięczny zarobek na poziomie ok. 7,8 tys. zł".

Firmy z USA intensywnie współpracują też z uczelniami, tworząc wspólne projekty z obszaru badań i rozwoju. "Najpopularniejszą formą współpracy ze szkołami jest oferowanie praktyk uczniom i studentom. Amerykańskie firmy tworzą także własne (...) programy edukacyjne, które mogą wspierać młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy bądź angażować ich w projekty społeczne" - czytamy w raporcie KPMG i AmCham. Istotne z punktu widzenia zwiększania innowacyjności Polski jest, jak podkreślono, realizowanie wspólnych projektów B+R przez firmy i uczelnie.