Ponieważ objęte były nią tylko lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a więc o grubości nieprzekraczającej 50 mikronów – znacząca część sklepów (zwłaszcza duże sieci handlowe) po prostu wprowadziła do obrotu grubsze reklamówki. Tę praktykę resort środowiska postanowił jednak ukrócić, uszczelniając przepisy. I tak, przyjęta właśnie przez Sejm i Senat nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in., że:
• od stycznia 2020 r. opłatą produktową objęte będą torby o grubości 50 i więcej mikrometrów;
• opłata będzie rozliczana raz na kwartał (obecnie – raz w roku);
• powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym, a także składania sprawozdań (pierwsze trzeba będzie złożyć już za okres wrzesień–grudzień 2019 r.).
Reklama
Ponadto do 31 grudnia br. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby objęte opłatą recyklingową, muszą wpisać się do Bazy Danych o Odpadach. W praktyce rejestracji będzie musiała dokonać większość sklepów spożywczych.