"Pisemne zgłoszenia kandydatów / kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godz. 10.00" - czytamy w ogłoszeniu.

Reklama

Wczoraj RN powołała pięcioosobowy zarząd JSW i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Rafałowi Pasiece - powołanemu na stanowisko wiceprezesa ds. handlu - do dnia powołania prezesa.

Wcześniej walne zgromadzenie JSW nie udzieliło absolutorium byłemu już prezesowi Danielowi Ozonowi, który został odwołany ze składu zarządu JSW 11 czerwca br.

W okresie od 28 maja do czasu walnego zgromadzenia obowiązki prezesa JSW pełnił Robert Małłek.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Miała 9,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku.

Reklama