We wtorek odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W jego trakcie wybrano Roberta Pindor z gminy Baranów na przewodniczącego Rady oraz dwóch wiceprzewodniczących: Artura Konarskiego z Wiskitek i Tomasza Tondera z Teresina.

Reklama

Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie listy spraw do omówienia podczas jej posiedzeń z uwzględnieniem propozycji jej członków i koordynatora - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

Spółka przekazała, że zgodnie z regulaminem Rady Społecznej, inauguracyjne posiedzenie zwołali wójtowie Baranowa, Teresina i Wiskitek. Pod koniec maja radni z tych gmin wybrali 15-osobowy skład Rady. Rada Gminy Baranów wskazała swoich przedstawicieli 28 marca, Wiskitki - 20 maja, a Teresin – 23 maja.

Chciałbym w maksymalny, możliwy sposób pogodzić planowaną inwestycję z interesem mieszkańców. Oczywiście, o tym nie jesteśmy w stanie rozstrzygać zza biurka w Warszawie, dlatego Rada Społeczna będzie pełnić tak istotną rolę. Zamierzam dołożyć najwyższych starań, żeby proces inwestycyjny został przeprowadzony z poszanowaniem dla mieszkańców - powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Jak dodał, Rada na pierwszym spotkaniu ustaliła priorytety swoich działań. Zgodnie z nimi będzie m.in. doradzać spółce w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości, przedstawiając swoje rekomendacje dotyczące sposobu prowadzenia ich wykupu.

Jestem przekonany, że współpraca z Radą pozwoli nam zaplanować działania z tym związane w sposób uwzględniający oczekiwania mieszkańców. Liczymy na głos Rady także w sprawie spodziewanych kierunków rozwoju gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Efektem tej współpracy będzie opracowanie przez spółkę programu społecznej odpowiedzialności biznesu, którego bezpośrednimi beneficjentami będą tutejsi mieszkańcy - powiedział pełniący obowiązki prezesa w spółce CPK Piotr Malepszak.

Rolę koordynatora Rady Społecznej, wyznaczonego przez pełnomocnika rządu ds. CPK i zarząd spółki celowej, pełni Rafał Garpiel. Koordynator uczestniczy w posiedzeniach Rady, odpowiadając za wymianę informacji między Radą, pełnomocnikiem rządu ds. CPK i spółką.

Spółka przekazała, że Rada Społeczna będzie doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK i spółce celowej CPK "w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych".

Inwestycja wymaga nabycia na rzecz Skarbu Państwa gruntów znajdujących się obecnie w rękach prywatnych. W ramach przygotowań do budowy spółka CPK zakłada prowadzenie negocjacji z właścicielami, które będzie możliwe po precyzyjnym określeniu granic inwestycji - czytamy.

Spółka przekazała, że na potrzeby CPK w trwają prace "nad zabezpieczeniem w zasobach Skarbu Państwa nieruchomości zamiennych różnych typów odpowiadających potrzebom mieszkańców terenu inwestycji". Trwa identyfikacja i analiza nieruchomości pod katem przydatności jako gruntów zamiennych. Pod uwagę brane są działki zarządzane m.in. przez Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Mienia Wojskowego i Krajowy Zasób Nieruchomości - napisano.

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Infrastruktury, w wyniku budowy CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. w bezpośrednim otoczeniu węzła przesiadkowego oraz ok. 110 tys. w gałęziach gospodarki powiązanych z inwestycją.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Reklama

Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln pasażerów. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.