Komisja Nadzoru Finansowego na piątkowym posiedzeniu jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora. Został nim Wojciech Ławecki, który - jak czytamy w komunikacie KNF- "posiada wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, dający rękojmię wiedzy i doświadczenia". Celem takiej decyzji jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. "Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych" - informuje komisja.

Reklama

KNF zaznaczyła, że kurator nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych i może on brać udział we wszystkich posiedzeniach. Z informacji komisji wynika, że ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Plus Bank usług na rzecz jego klientów. Plus Bank (wcześniej Invest Bank - PAP) to jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Jego problemem były niskie współczynniki wypłacalności. Większościowym akcjonariuszem i udziałowcem Plus Banku jest założyciel i prezes rady nadzorczej Polastu Zygmunt Solorz.

W połowie maja br. KNF wprowadziła kuratora także do Idea Banku, instytucji mającej prawie 20 mld zł aktywów i 17 mld zł depozytów.