Unia Europejska dąży do tego aby transport był czystszy. W Białej Księdze Transportu jest zawarty konkretny postulat by do 2030 roku, by przynajmniej 30% ładunków z dróg powinno być przesunięte na kolej, na transport śródlądowy - mówi Adrian Furgalski.

Reklama

Elektromobilność w Polsce dopiero startuje i jest to kolejna dziedzina w której koncerny chcą zaistnieć, by być gotowym na spadek, w perspektywie kilkunastu lat, w produkcji paliw - uważa wiceprezes TOR.

Zobacz cale wideo: