Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2018 r. wzrósł o 4,9 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 5,1 proc. w ujęciu rocznym w III kwartale - wynika z komunikatu GUS. Inwestycje w IV kwartale wzrosły o 6,7 proc. rok do roku, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. w ujęciu rocznym.

Reklama

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wzrost PKB w IV kwartale 2018 r. o 4,9 proc. to dobry wynik, "który plasuje Polskę w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego". Resort zaznaczył, że nasz kraj w IV kwartale 2018 r. - według szacunków Eurostatu - osiągnął wzrost PKB o 4,6 proc. wyrównany sezonowo, co jest wynikiem znacznie wyższym od średniej UE (1,4 proc.).

Głównym czynnikiem wzrostu w IV kwartale ub.r. była konsumpcja, której wzrost wyniósł 4,2 proc., z czego wzrost konsumpcji prywatnej wyniósł 4,3 proc. - wskazał resort. "W tym okresie dynamikę PKB silnie wspierały także nakłady brutto na środki trwałe, których wzrost w IV kwartale wyniósł 6,7 proc." - wskazano. Ich wzrost w IV kwartale - jak wyjaśniono - to prawdopodobnie efekt głównie nakładów na budownictwo niemieszkaniowe oraz nakładów na maszyny i urządzenia niezwiązane z transportem.

Resort podkreślił, że wzrost wartości dodanej brutto w IV kwartale wyniósł 4,8 proc., "do czego przyczynił się przede wszystkim sektor przemysłowy (wzrost o 5,3 proc. wobec wzrostu o 5,1 proc. w III kwartale), a także dynamicznie rosnące w całym roku budownictwo (wzrost o 13,3 proc., przy wzroście 13,8 proc. w III kwartale). "Szybciej niż w poprzednich dwóch kwartałach rosła też wartość dodana w handlu i naprawach (4,3 proc.), a nieco wolniej w transporcie (7,6 proc.)" - podkreślono. "Oczekujemy, że w bieżącym roku nasza gospodarka osiągnie wzrost ok. 4 proc., zbieżny z założonym w ustawie budżetowej (3,8 proc.)" - oceniono

Reklama