Prok. Bialik wyjaśniła, że "prowadzone przez lubelską prokuraturę śledztwo dotyczy zakupu przez PKP Cargo 80 proc. udziałów w mającej siedzibę w Amsterdamie spółce Advanced World Transport B.V. "Z ustaleń śledztwa wynika, że kwota transakcji wynosząca przeszło 103 mln euro została zawyżona o ponad połowę" - zaznaczyła.

Reklama

Z informacji PK wynika, że po przedstawieniu zatrzymanym zarzutów prokuratura podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.