Waluciarz.pl SA z siedzibą w Warszawie został wpisany na listę ostrzeżeń z powodu "prowadzenia bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, tj. w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych" - podał rzecznik KNF. Urząd KNF skierował w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Reklama

Jak poinformowano, spółka Safe Invest z siedzibą w Sopocie została wpisana na listę ostrzeżeń z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe za - "gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób". Urząd KNF skierował zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.