Jak poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dwie pierwsze partie odpadów komunalnych przywiezionych nielegalnie do Polski z Wielkiej Brytanii i odkrytych w porcie w Gdyni, zostały zwrócone do kraju wysyłki. To dowód na to, że jesteśmy w stanie odesłać takie odpady. Do tej pory to się nie zdarzyło. To ostrzeżenie dla innych, że dalej nie można nielegalnie sprowadzać odpadów. Jesteśmy skuteczni, pokazaliśmy, że można to zrobić i że zadziałała ustawa - powiedział Kowalczyk.

Reklama

Przypomniał, że nowe przepisy pozwalają m.in. na całodobowe kontrole i współpracę Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi służbami, m.in. Krajową Administracją Skarbową. To właściwie KAS, jako służba celna wychwyciła ten przemyt, a Inspekcja oceniła tylko, co to za odpady. Myślę, że takie przykłady będą się pojawiać coraz rzadziej, bo pokazujemy skuteczność tej ustawy - podkreślił minister środowiska.

Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zatrzymały 45 kontenerów zawierających łącznie ok. 1097 ton odpadów z Wielkiej Brytanii. Odpady te transportowane były jako tworzywa sztuczne, jednak oględziny wykazały, że były to zmieszane odpady pochodzenia komunalnego. GIOŚ - jako właściwy organ w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów w Polsce - negocjował zwrot odpadów z brytyjską agencją ds. środowiska. 6 września do Wielkiej Brytanii zwrócono 6 kontenerów o masie 225 ton, a w poniedziałek 10 września - pięć kontenerów o masie 600 ton. Zwrot pozostałych kontenerów planowany jest w najbliższych dniach. GIOŚ podkreślił, że brytyjska agencja podjęła kroki w celu skontrolowania firm, które wysłały odpady.

Akcja była prowadzona w ramach ogólnoświatowej operacji pod nazwą Demeter IV - ukierunkowanej na kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów w obrocie morskim i lądowym - uczestniczyli, m.in. funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej i Straży Granicznej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i WIOŚ w Gdańsku. W ramach działań w całym kraju zatrzymano blisko 1,5 tys. ton różnego rodzaju niedozwolonych odpadów

Według nowych regulacji ustawowych z lipca br. do Polski nie można wwozić odpadów komunalnych, z przetworzenia odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do unieszkodliwienia. Można przywieźć tylko takie odpady, które będzie można wykorzystać jako surowce wtórne.

Reklama