Jak poinformowano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy dokonało w czwartek zmian w Radzie Nadzorczej PGZ. Funkcję przewodniczącego RN powierzyła Wojciechowi Dąbrowskiemu, który zastąpił Piotra Sulewskiego.

Reklama

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu dotychczasowego zarządu spółki, na czele którego od lutego 2017 stał Błażej Wojnicz. Rada powierzyła obowiązki prezesa zarządu Jakubowi Skibie. 57-letni Skiba od października ub. r. czasowo wykonywał czynności prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, z funkcji zrezygnował 8 lutego. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu PGZ.