Poniżej zestawienie najnowszych i poprzednich prognoz Moody's wybranych wskaźników makroekonomicznych. O rewizji prognoz na 2017 r. agencja poinformowała na początku września.

Reklama
2017 nowa 2017 stara 2018 nowa 2018 stara
Realny wzrost PKB (w proc.) 4,3 3,2 3,5 3,1
Inflacja (na koniec roku rdr) 2 2 2,2 2,5
Deficyt sektora GG/PKB (proc.) 2,4 2,9 2,7 2,9
Dług publiczny/PKB (proc.) 53,5 55,2 53,5 56,4

Agencja Moody's podała w piątek w komunikacie, że 8 września nie dokonała aktualizacji ratingu Polski.

W maju agencja potwierdziła rating Polski na poziomie A2 i podniosła jego perspektywę do stabilnej.