Forma prawna

Reklama

Istnieje wiele jej odmian, z których największą popularnością cieszą się dwie: działalność jednoosobowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór działalności jednoosobowej oznacza, iż przedsiębiorca za finansowe następstwa związane z prowadzeniem działalności odpowiada ogółem swojego majątku.Co za tym idzie, w przypadku niewystarczających zysków z funkcjonowania firmy, wszelakie zobowiązania względem wierzycieli, ZUS czy pracowników musi pokryć z prywatnego kapitału. Jednocześnie ten ostatni jest bezpośrednio zasilany przez wszystkie przychody z funkcjonowania firmy. Uprawnionym reprezentantem jednoosobowej działalności jest wyłącznie jej założyciel- to na jego dobytek oddziałują decyzje zatrudnionych pełnomocników. Ta forma prawna działalności wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez osobę fizyczną lub prawną, z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zobowiązania tego typu działalności odpowiedzialna jest wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł). Wykorzystanie majątku prywatnego może zaistnieć jedynie w przypadku zbyt późnego złożenia wniosku o upadku działalności przez jej zarząd. Formę dochodów związaną z udziałami w spółce stanowi dywidenda, do której prawo udziałowcy zyskują wraz z osiągnięciem przez przedsiębiorstwo zysku netto - kwestię tę reguluje art. 191 Kodeksu spółek handlowych. Spółka z.o.o rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. O pozostałych rodzajach spółek przeczytasz tutaj:

Rodzaj opodatkowania

Właściciel działalności gospodarczej wpisanej w CEIDG jest podatnikiem PIT w jednej z wybranych form. Zaliczają się do nich: opodatkowanie w skali podstawowej 18% i 32%; podatek 19% (liniowy),ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

W przypadku działalności zarejestrowanych w KRS, obowiązuje podatek CIT.

Źródło finansowania

Wyróżnia się dwa główne rodzaje finansowania – ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych. Pierwsze jest tożsame z prywatnym majątkiem przedsiębiorcy oraz zyskami, jakie osiąga wyniku prowadzenia działalności. Jako źródła zewnętrzne rozumiane są kredyty czy pożyczki, a także wszelakie formy finansowania ze środków publicznych.

Odpowiednia nazwa

Nazwę działalności określa się mianem firmy. W przypadku działalności jednoosobowej mogą ją stanowić imię i nazwisko właściciela. Przedsiębiorstwa rejestrowane w KRS wymagają nazwy związanej z rodzajem wybranej spółki. Poradnik dotyczący wyboru prawidłowej nazwy udostępniono tutaj.

Zakres działalności firmy

Podczas rejestracji działalności należy określić, czym ta będzie się zajmowała. Służą ku temu kody Polskiej Klasyfikacji Działalności o wielopoziomowej strukturze - od sektorów ogólnych (np. transport) do szczegółowych podklas, które powalają sprecyzować rodzaj prowadzonej działalności. W wyborze kodu PKD pomaga specjalna wyszukiwarka. W przypadku zmiany profilu działalności możliwa jest darmowa aktualizacja kodu.

Wybór siedziby firmy

Reklama

Siedzibą jednoosobowych działalności jest najczęściej miejsce zamieszkania właściciela - jego całość lub wyodrębniony lokal. Jeżeli ostatni wykorzystywany jest wyłącznie do celów zawodowych, to wydatki na jego utrzymania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku działalności rejestrowanych w KRS, wskazany przy rejestracji adres musi być związany z przynależnością do danego Urzędu Skarbowego.

Możliwe jest świadczenie usług pod wieloma adresami - wówczas należy podać wszystkie.

Kwestią wymagającą uwagi jest także lokum. Prowadzenie działalności w np. wynajętym mieszkaniu wymaga zgody właściciela. W innym wypadku wpis może zostać usunięty z rejestru. Istnieje też możliwość skorzystania z nieodpłatnego udostępnienia lokalu przez członka najbliższej rodziny.

Założenie firmowego rachunku w banku

Czynnikiem niezbędnym przy zakładaniu własnej firmy jest posiadanie rachunku bankowego do celów zawodowych. Jego numer należy podać w formularzu rejestracyjnym (wpis w CEIDG) lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym (KRS). Możliwość nieposiadania firmowego konta mają jedynie mikroprzedsiębiorcy.