Korekty dotyczą także poszczególnych kwartałów.

Reklama

Wzrost PKB niewyrównany sezonowo w poszczególnych kwartałach 2016 r. wyniósł odpowiednio: 2,9% r/r w I kw. (wobec wcześniej szacowanych 3%), 3% r/r w II kw. (wobec 3,1%), 2,4% r/r w III kw. (wobec 2,5%) i 2,5% r/r w IV kw. (wobec 2,7%), podano w komunikacie.

Wzrost PKB w tym ujęciu w 2015 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie: 3,8% (wobec 3,9% publikowanych poprzednio), 3,3% (wobec 3,4%), 3,6% (wobec 3,7%) i 4,6% (bez zmian wobec poprzedniego szacunku).

GUS skorygował także dane wyrównane sezonowo.

W ujęciu kwartalnym, wzrost PKB r/r wyniósł w poszczególnych kwartałach 2016 r. odpowiednio: 2,6% (wobec 2,8% publikowanych poprzednio), 3% (wobec 3,2%), 2,2% (wobec 2,3%) i 2,9% (wobec 3,1%).

Wzrost r/r w 2015 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie: 4,1% (wobec 4% publikowanych poprzednio), 3,4% (wobec 3,5%), 3,8% (wobec 3,9%) i 4,1% (wobec 4,3%).

W ujęciu kwartalnym PKB wyrównany sezonowo wyniósł w kolejnych kwartałach 2016 r. odpowiednio: 0,0% w I kw., 0,9% w II kw., 0,3% w III kw. i 1,6% w IV kw. (zrewidowano dane za II-IV kw.). W 2015 r. było to odpowiednio: 1,5% w I kw., 0,5% w II kw., 1,2% w III kw. i 0,9% w IV kw. (zrewidowano dane za IV kw.).

"Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu:

• dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2015 rok,
• uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2016 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, opracowania wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej tego sektora i związanej z tym rewizji niefinansowych rachunków kwartalnych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych, wykorzystania dostępnych w tym czasie danych ze źródeł administracyjnych" - czytamy w komunikacie.