W 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego Polski przyspieszy do 3,1 procent z 2,5 procent szacowanych na rok 2016. W latach 2018 i 2019 polska gospodarka może zaś rosnąć w tempie odpowiednio 3,3 i 3,4 procent, wspierana silnym popytem wewnętrznym, w szczególności konsumpcją prywatną - napisano.

Reklama

BŚ spodziewa się, że światowy wzrost może również przyspieszyć w roku bieżącym do 2,7 procent z 2,3 procent oczekiwanych za rok ubiegły.

W październiku ekonomiści Banku Światowego oczekiwali, że ubiegłoroczny wzrost w Polsce wyniesie 3,2 procent, zaś wzrost w 2017 i 2018 r. – odpowiednio 3,4 oraz 3,5 procent.

Niższe prognozy wzrostu są głównie odzwierciedleniem słabszej niż się wcześniej spodziewano dynamiki inwestycji - napisano.