GUS potwierdził w środę poprzedni szacunek dotyczący PKB w trzecim kwartale br., który niewyrównany sezonowo liczony w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego wzrósł realnie o 2,5 proc. rdr. Urząd statystyczny podał też strukturę wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale bieżącego roku.

Reklama

Roczne tempo wzrostu PKB spada systematycznie od początku roku i w trzecim kwartale 2016 było najniższe od trzech lat. Rozczarowujące wyniki gospodarcze są w głównej mierze związane ze spadkiem inwestycji, które w tak szybkim tempie kurczyły się ostatnio na początku 2010 r. Struktura wzrostu gospodarczego wskazuje na jego słabość - ocenił ekonomista Pekao SA.

Blisko połowa z rocznego tempa wzrostu PKB (1,1 pkt. proc.) pochodziła ze strony zmiany stanu zapasów. Pomimo głębokich spadków inwestycji, wymiana handlowa z zagranicą miała negatywny wkład w zmianę PKB. Wzrost opiera się w zasadzie wyłącznie na konsumpcji, zarówno prywatnej, jak i publicznej - dodał Adam Antoniak.

Jego zdaniem pozytywny impuls ze strony programu Rodzina 500+ wygaśnie w drugim kwartale 2017 r. O ile do tego czasu nie nastąpi wyraźne odbicie inwestycji, to trudno będzie o przyspieszenie tempa wzrostu PKB. Szacujemy, że w czwartym kwartale 2016 r. roczne tempo wzrostu PKB obniży się w okolice 2 proc., a w całym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5-2,7 proc" - uważa ekonomista.

Zgodnie z danymi GUS w trzecim kwartale br. popyt krajowy wzrósł o 2,9 proc. rdr, po wzroście o 2,2 proc. rdr w drugim kwartale br. Spożycie indywidualne gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,9 proc. rdr. Zdaniem Antoniaka było to najwyższe tempo od pierwszego kwartału 2009 r. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w trzecim kwartale br. spadły o 7,7 proc. rdr.

Reklama

Jednocześnie GUS podał też, że w trzecim kwartale tego roku PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i był wyższy niż przed rokiem o 2,2 proc. Urząd skorygował ponadto w środę wzrost PKB w czwartym kwartale 2015 roku do 4,6 proc. z 4,3 proc. oraz utrzymał szacunek wzrostu w pierwszym kw. br. na poziomie 3,0 proc. i w drugim kw. 2016 roku na poziomie 3,1 proc.