Dotychczas badanie nie mogło się rozpocząć ze względu na to, że Kasa Krajowa zwracała się do różnych instytucji, jak Komisja Nadzoru Audytowego czy Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, z prośbami o opinie.

Reklama

Powtórne badanie sprawozdania finansowego Kasy Krajowej za rok 2014, zlecone przez KNF firmie Mazars Audyt sp. z o.o. rozpoczyna się w terminie określonym przez ten podmiot, to jest w dniu 9 czerwca 2016 roku. Kasa Krajowa od początku deklarowała gotowość poddania się badaniu, pomimo istotnych wątpliwości prawnych, co do prawidłowości zlecenia badania przez Komisję Nadzoru Finansowego – przekazał w komunikacie prasowym Wielebski.

Sprawozdanie finansowe Kasy Krajowej za 2014 r., w którym wykazano sumę bilansową na poziomie 2,96 mld zł i 32,7 mln zł zysku, badała firma HLB M2 Audyt. Nie zgłosiła ona zastrzeżeń do dokumentu.

Zaznaczyła jednak, że „zarząd Kasy Krajowej wskazał na okoliczności, które mogą potencjalnie stanowić zagrożenia dla niezakłóconego kontynuowania przez Kasę Krajową działalności.

W szczególności dotyczą one niepewności związanej ze sporem sądowym z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz niepewności związanej z powodzeniem programów restrukturyzacyjnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którym udzielono pomocy stabilizacyjnej”.