W motywach rozstrzygnięcia podkreślono, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością kas, tj. faktem, że aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości - napisano w komunikacie.

Reklama

Na koniec października 2015 r., SKOK Kujawiak posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 77,7 mln zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 15,4 mln zł oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę 76,8 mln zł.

Według wcześniejszych dostępnych danych, depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,9 tys. członków SKOK Kujawiak wynoszą 187 mln zł.

Na koniec lutego 2016 r., SKOK Jowisz posiadała fundusze własne według bilansu w wysokości minus 21,5 mln zł, współczynnik wypłacalności na poziomie minus 21,7 proc. i wykazywała łączną stratę w wysokości 37,6 mln zł. Na koniec marca 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK Jowisz wynosiły 82,5 mln zł.

Reklama