W piątek w Sejmie odbyło się posiedzenie sejmowej komisji finansów publicznych, podczas której opiniowano kandydaturę Glapińskiego na stanowisko nowego szefa NBP.

Reklama

"Chciałbym zapewnić (...), że jeśli dane mi będzie być prezesem NBP, będę pilnował, by był to bank niezależny. Niezależność banku centralnego to jedna z najważniejszych rzeczy jakich dopracowaliśmy się w ciągu 25 lat" - mówił Glapiński.

"Mogę to dziś państwu obiecać (...), że niezależnie jaki rząd w Polsce będzie, nigdy sobie nie pozwolę na publiczne polemiki z ministrem finansów" - mówił zwracając się do członków sejmowej komisji. Dodał, że do podobnej postawy będzie przekonywał członków RPP.

Kandydat na szefa NBP odpowiadając na pytania posłów stwierdził m.in., że obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest właściwy. Niższe stopy procentowe zagroziłyby stabilności systemu bankowego. Doszliśmy do punktu, który jest dla nas najniższym poziomem odniesienia"- mówił.

Adam Glapiński odnosił się ponadto do prezydenckiego projektu przewalutowania kredytów walutowych. Jak mówił przewalutowanie tych kredytów bez udziału NBP byłoby problemem dla złotego. Z kolei przewalutowanie ich z udziałem NBP, to problem dla rezerw walutowych i wiarygodności międzynarodowej. Zaznaczył, że projekt dot. przewalutowania kredytów miał być punktem wyjścia do rozwiązania problemu kredytów walutowych. Podkreślił, że dopiero, gdy powstanie ostateczna wersja tego projektu, będzie można policzyć, ile to może kosztować.

Reklama

Kandydat na szefa NBP był też pytany o interwencje na rynku walutowym. Jak mówił bank centralny będzie kontynuował politykę interwencji, by nie dochodziło do nagłych zmian kursu naszej waluty. Mamy płynny kurs walutowy i to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogło być przyjęte. One się sprawdziło przez te wszystkie lata - mówił Glapiński. Dodał, że NBP ma prawo i interweniuje na rynku walutowym. To są interwencje niezapowiedziane, nieoczekiwane (...) i to są interwencje na bardzo małą skalę - zaznaczył. To są interwencje, aby wytłumić pewne trendy, aby nic się nie działo gwałtownie - mówił. Podkreślił, że bank centralny utrzyma te interwencje i będzie je kontynuował.

Glapiński poinformował też, że opowiada się za włączeniem KNF w struktury NBP, gdyż w ostatnich latach odpowiedzialność banku centralnego mocno wzrosła. Wszystko wskazuje na to, że w 2-3 latach to nie poziom stóp procentowych będzie przyciągał uwagę, ale restrukturyzacje banków i stabilność sektora bankowego, finansowego - ocenił.

Z mojego punktu widzenia, jeśli ta odpowiedzialność (NBP - PAP) ma być pełna, to wydaje mi się, że bank powinien więcej wiedzieć o tym co się w systemie bankowym dzieje. W tej chwili jest tak, że to wyjęcie nadzoru bankowego z banku centralnego i uczynienie z tego oddzielnej komisji nadzoru stworzyło sytuację, że informacje są gromadzone w KNF, a pieniądze są gromadzone w NBP. KNF decyduje, a my wypłacamy - mówił.

Osobiście namawiałbym do dyskusji na temat powrotu nadzoru bankowego, nadzoru finansowego do banku centralnego - poinformował. Zaznaczył, że proces ten musiałby odbyć się w bardzo prosty, uproszczony sposób, aby nie przeciągnęło się to w jakichś biurokratycznych procedurach. To musi być płynne - podkreślił. Glapiński wyjaśnił, że KNF byłby gdzie byłby, zatrudniałby tych ludzi, co zatrudnia. Wszystko byłoby po staremu, tylko NBP od samego początku miałby pełen wgląd w to, co się tam dzieje i miałby ostateczną decyzję - powiedział.