Jak informuje "Puls Biznesu" przed długim weekendem Sąd Rejonowy w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie frankowicz kontra mBank.

Reklama

Jest to pierwsze tego typu korzystne dla kredytobiorcy rozstrzygnięcie, potwierdzające zasadność odwoływania się do klauzul niedozwolonych (abuzywnych) jako podstawy podważania umowy kredytów indeksowanych.

Frankowicz dowodził, że sposób naliczania rat oparty na abuzywnej klauzuli jest niezgodny z prawem, i domagał się zwrotu pobranych nieprawnie przez bank pieniędzy. Jak podaje "PB" w wyroku z 29 kwietnia sąd przyznał mu rację, uznając, że bank nie określił sposobu ustalania kursu, a w dodatku zastrzegł sobie możliwość jednostronnego decydowania o cenie waluty.

Sąd zdecydował, że klientowi należy się odszkodowanie w wysokości obliczonej jako różnica między ratami pobranymi od kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego oraz ratami, jakie kredytobiorca płaciłby od kredytu złotowego. Razem około 20 tys. zł.

Reklama
Pomoc frankowiczom deklarował w kampanii wyborczej Andrzej Duda. Prezydencki projekt ustawy "o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki" przewiduje przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po "sprawiedliwym" kursie. Zakłada też trzy rodzaje restrukturyzacji kredytów: dobrowolną, przymusową i przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Projekt ma obejmować tych kredytobiorców, którzy wzięli walutowe kredyty mieszkaniowe na własne potrzeby. Wyklucza wykorzystujących kredyt w działalności gospodarczej.