Jak zaznaczył Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę wskazaną przez minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską.

Reklama

Członkowie Rady wzięli pod uwagę ogromne doświadczenie profesor Uścińskiej w zakresie ubezpieczeń społecznych i szerzej polityki społecznej. Podnoszony był też fakt, że ZUS zatrudnia 46 tysięcy pracowników, a pani profesor nie ma doświadczenia w zarządzaniu tak ogromnym zespołem.

Wynik głosowania nie był więc jednogłośny, ale zdecydowana większość członków Rady Nadzorczej ZUS poparła kandydaturę pani profesor.

Gertruda Uścińska jest obecnie kierownikiem Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. O wyborze pani profesor na prezesa ZUS zdecydowała premier Beata Szydło. Kandydatkę wskazała natomiast minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Poprzedni prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk podał się do dymisji w lutym ubiegłego roku. Po odejściu Derdziuka pełniącą obowiązki prezesa ZUS była Elżbieta Łopacińska - wieloletni pracownik Zakładu.