To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym, podał TNS Polska. Według zdecydowanej większości badanych (88 proc.), w 2016 roku wzrosną koszty działalności banków, a co trzeci badany (34 proc.) spodziewa się spadku stabilności sektora bankowego.

Reklama

Jedynie co trzeci badany (35%) patrzy na nadchodzący rok z nadzieją i optymizmem. Grupa ta zmalała dwukrotnie w porównaniu z pomiarem zrealizowanym w styczniu 2015 r. (38 pkt proc.). Ponad dwie trzecie (68 proc.) badanych uważa, że nadchodzący rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. Co czwarty badany jest zdania, że sytuacja w bankowości w 2016 roku będzie zdecydowanie gorsza" - czytamy w raporcie.

Podobnie, jak w poprzednim roku, większość przedstawicieli sektora bankowego (65 proc.) przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Trzech na dziesięciu badanych (34 proc.) wskazuje na wzrost przychodów.

Co trzeci badany (34 proc.) spodziewa się spadku stabilności sektora bankowego.

Niespełna jedna trzecia badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w 2016 roku będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (28 proc.). Dwie trzecie (61 proc.) jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. Co dziesiąty badany upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów (11proc.).

TNS wskazuje, że jedynie 8 na 10 badanych spodziewa się, że nadchodzący rok będzie lepszy, natomiast według co czwartego, 2016 rok będzie porównywalny z poprzednim. To jednocześnie najbardziej pesymistyczna prognoza od 2003 r.

Bankowcy spodziewają się, że największa dynamika wzrostu w nastąpi w liczbie klientów korzystających z dostępu elektronicznego - 91 proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Zdecydowanej poprawy oczekuje się również w odniesieniu do liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (79 proc. wskazań na poprawę) i rynku kredytów dla klientów indywidualnych, (63% wskazań na poprawę).

Ponad połowa badanych (57%) oczekuje wzrostu liczby udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw. Korzystne prognozy dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą - 52% pozytywnych prognoz.

Według zdecydowanej większości badanych (88%), w 2016 roku wzrosną koszty działalności banków. Natomiast tylko co piąty badany jest zdania, że wzrosną również przychody banków, tymczasem ponad połowa spodziewa się, że przychody banków zmaleją - czytamy także.

Według co piątego badanego wzrośnie zaufanie do banków, a według 19% poprawi się reputacja sektora bankowego, podobny odsetek oczekuje jednak pogorszenia w tych obszarach.

Trzy czwarte badanych bankowców (72%) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2016 roku (o 19 pkt proc. więcej niż w roku poprzednim), a 84% przewiduje spadek zatrudnienia w bankach (wzrost o 13 pkt proc.).