Jak mówi prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, chodzi między innymi o dodatkowe zasilenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W pierwszym kwartale ubiegłego roku na konto funduszu wpłynęły ponad dwa miliardy złotych. Dodatkowych 170 milionów banki przeznaczyły na utrzymanie Komisji Nadzoru Finansowego. Z kolei sektor bankowy poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjnych wypłacił ponad trzy miliardy złotych klientom SKOK - ów - twierdzi Pietraszkiewicz. Pieniądze zostały także wypłacone klientom SK Banku, który w tym roku ogłosił upadłość.

Reklama

Związek Banków Polskich wielokrotnie protestował przeciwko pomocy dla osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, jak i przeciwko uchwalonemu właśnie podatkowi bankowemu. Przedstawiciele branży alarmowali, że oba obciążenia będą miały negatywne skutki dla całej gospodarki, jak i dla klientów banków. Krzysztof Pietraszkiewicz mówi, że będą one musiały się dostosować do nowej sytuacji.

Prezes dał do zrozumienia, że banki będą szukały dodatkowych zysków między innymi podwyższając opłaty, a także koszty kredytów.

W 2014 roku zyski branży bankowej w Polsce wyniosły ponad 16 miliardów złotych. Od stycznia do listopada 2015 zysk netto banków wyniósł niewiele ponad 10 miliardów złotych, a to oznacza spadek o prawie 30 procent licząc rok do roku.