Minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz nie wykluczył, że sektor finansowy pomoże polskim kopalniom. Szef resortu powiedział, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rząd po zapoznaniu się z planem działania dla górnictwa przygotowanym przez ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego. Dawid Jackiewicz twierdzi, że można myśleć o kapitałowym zaangażowaniu tych firm w górnictwo. Minister skarbu nie przesądza jednak o skali tego zaangażowania ani o uczestnictwie tych podmiotów.

Reklama

Do tej pory w ratowanie górnictwa miały zaangażować się spółki energetyczne. Według danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w listopadzie polskie kopalnie wydobyły i sprzedały 6 milionów 700 tysięcy ton węgla. Na koniec listopada w sektorze pracowało ponad 93 tysiące osób.